...

παραδοσιακά

κρητικά παξιμάδια

Μοναδικά σε ποιότητα και γεύση παξιμάδια Βετεράνο, που η παρασκευή τους ακολουθεί πιστά την κρητική παράδοση και γεύση. Φτιαγμένα πάντα με φυσικά συστατικά. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς βελτιωτικά, χωρίς χημικά πρόσθετα.
Image Alt

Menu

cake menu

 • Chocolate cake
  Cream, chocolate, biscuites, almond
  $22
 • Cheesecake
  Cream, strawberry, biscuites, cheese
  $19
 • Carrot cake
  Cream, carrots, biscuites, vanilla
  $23
 • Cherry cake
  Cherry, almond, yogurt, vanilla
  $18
 • Toffee apple cake
  Apple, almond, vanilla, cinnamon
  $19

tart menu

 • Pumpkin tart
  Pumpkin, ginger, cinnamon, almond
  $10
 • Lemon tart
  Cream, ginger, lemon juice, butter
  $8
 • Peach tart
  Apricot, ginger, peaches, butter
  $8
 • Strawberry tart
  Strawberry, apricot jam, peaches
  $8
 • Milk tart
  Milk, vanilla, cinnamon, butter
  $8

delight menu

 • Crème Brûlée
  Cream, coffee beans, vanilla
  $25
 • Tarte Tatin
  Gala apples, cranberries, cream
  $22
 • Mango Vacherin
  Vanilla ice cream, mango, basil
  $23
 • Crème Caramel
  Vanilla, cream, milk, caramel
  $23
 • Coconut Truffle
  Cream, cockies, biscuites, hazelnut
  $9
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.